Обострение ситуации на линии фронта. Актуально. 27.02.2021